Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2018

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

   

  

DECA M.C. ANDREEA - GABRIELA (MOCANU) (CV)

06.07.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A' 

FORMULAREA ŞI CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A UNOR NANOPARTICULE POLIMERICE PENTRU CEDAREA LOCALĂ ÎN AFECŢIUNILE ORTOPEDICE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr DUMITRU LUPULEASA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Conf. univ. dr OVIDIU DORIN CRIŞAN (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj - Napoca

5. Conf. univ. dr IONELA BELU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

     *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA