Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2018

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

 

 

CREŢU M. MARIA FLAVIA (CV)

23.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

STUDII PRIVIND SINTEZA ŞI ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A UNOR NOI DERIVAŢI DE

1.4 -NAFTOCHINONĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr Cătălina gabriela pisoschi (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr LENUŢA PROFIRE (CV)

U.M.F. ''Gr. T. Popa'' Iaşi

4. Conf. univ. dr ANDREEA LETIŢIA ARSENE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr GABRIELA RĂU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

                                                           

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

 

FLOREA V. MARIA (ŞOROP - FLOREA) (CV)

26.03.2018

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC PRENATAL ÎN ANOMALIILE FETALE. ABORDUL INTERDISCIPLINAR ŞI IMPORTANŢA AUTOPSIEI PERINATALE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ştefania tudorache (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

ZORILĂ S.P. GEORGE - LUCIAN (CV)

26.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

DIAGNOSTICUL PRENATAL AL ANOMALIILOR STRUCTURALE MAJORE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ştefania tudorache (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

 

GRECU D. VICTOR IONEL

29.03.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

CONSIDERAŢII EPIDEMIOLOGICE ŞI CLINICE ALE TUBERCULOZEI EXTRARESPRIRATORII ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL EVOLUŢIEI ENDEMIEI TUBERCULOASE DIN JUDEŢUL DOLJ *)

 

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr  

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr VALENTIN CÎRLIG

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Cercet. şt. pr. gr. I  EMILIA CRIŞAN

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

 4. Cercet. şt. gr. I  DOMNICA IOANA CHIOTAN

Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr MIMI NIŢU

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

                                                         

Rezumat

engleză

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

Firulescu M. Monica Laura (CARA) (CV)

03.04.2018

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EVALUAREA ECOGRAFICĂ A CORDULUI FETAL ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE SARCINĂ. PROGRES, REALITĂŢI CONTROVERSE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LILIANA VICTORIA NOVAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr NICOLAE CERNEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr NICOLAE SUCIU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr DIMITRIE NANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Conf. univ. dr ŞTEFANIA TUDORACHE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat

engleză

       

 

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA