Acasa Universitate Admitere Tematică şi bibliografie

Tematică şi bibliografie concurs admitere 2018

Proba Biologie (Anatomia si fiziologia omului)


BIOLOGIE - manual pentru clasa a XI-a

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu

Editura CORINT, Bucureşti, 2014

ISBN: 978-606-8609-08-9

 

Celula şi ţesuturile (pag. 5-11)

Sistemul nervos (pag. 13-37)

Analizatorii (pag. 38-53)

Glandele endocrine (pag. 54-61)

Mişcarea (pag. 63-72)

Digestia şi absorbţia (pag. 74-82)

Circulia (pag. 84-95)

Respiraţia (pag. 97-101)

Excreţia (pag. 103-106)

Metabolismul (pag. 108-115)

Funcţia de reproducere (pag. 116-123)

Organismul – un tot unitar (pag. 124-126)

 

Proba Chimie organică

  

CHIMIE - Manual pentru clasa a X-a

Autori: Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin

Grup Editorial Art, 2005


CHIMIE - Manual pentru clasa a X-a

Autor: Ionela Alan

Editura Aramis, 2005


CHIMIE C1- Manual pentru clasa a XI-a

Autori: Ion Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas

Editura Mistral Info Media, 2006


CHIMIE C1 - Manual pentru clasa a XI-a

Autori: Luminiţa Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminiţa Irinel Doicin

Grup Editorial Art, 2006

 

Modificările tematicii  la Chimie, comparativ cu anul 2017, se regasesc subliniate.

 

Introducere în studiul chimiei organice
Legături chimice. Tipuri de catene de atomi de carbon. Compoziţia substantelor organice. Structura compuşilor organici. Clasificarea compuşilor organici.
Hidrocarburi
Alcani
- fără surse naturale de alcani
- fără acţiunea alcanilor asupra mediului
Alchene
- fără mase plastice, clasificarea maselor plastice, aplicatii practice ale maselor plastice
Alcadiene
- fără cauciucul natural şi sintetic
Alchine
Arene
- fără surse de arene

- fara petrol(titei), carbuni, combustibili
Compuşi organici monofuncţionali (Combinaţii cu funcţiuni simple)
Compuşi halogenaţi
Compuşi hidroxilici: alcooli, fenoli
Amine
Compuşi carbonilici
- fără condensarea formaldehidei cu fenol, fenoplaste
Acizi carboxilici
- fără săpunuri, detergenţi
Compuşi organici cu funcţiuni mixte

Compusi organici  cu importanta practica

- cu acțiune biologică, doar: grasimi, zaharide, proteine, vitamine, medicamente

- fără  fibre naturale, artificiale și sintetioce, agenți tensioactivi, cauciuc și mase plastice, coloranți naturali și sintetici, vopsele, arome, esente, parfumuri

Reacţii ale compuşilor organici: substituţie(fara reacții de substituție la heteroatom(anilina, amoniac, alcooli)), adiţie, eliminare, transpoziţie
Izomeri sterici
-fără formule de configurație de perspectivă, formule de proiecție Fischer, configurația absolută(convenția CIP)

- fără chimia și organismele vii

Proba Fizică

 

FIZICĂ - manual pentru clasa a IX-a

Autori: Doina Turcitu, Magda Panaghianu, Marin Serban

Editura: Radical (2004).


Cap.1
: Optica Geometrică.
Principiile opticii geometrice (pag. 4-5). Reflexia şi Refracţia luminii (pag. 5-7). Legile reflexiei. Oglinzi sferice (pag. 6-12). Legile refracţiei (pag. 13-15). Reflexia totală (pag. 15-16). Prisma optică (pag. 17-20). Lentile subţiri (pag. 24-31). Ochiul (pag. 34-36). Instrumente optice (pag. 36-37). Microscopul (pag. 40-41).


FIZICĂ - manual pentru clasa a X-a

Autori: Doina Turcitu, Dan Oniciuc, Adrian Cernăuţeanu, Gabriela Olaru

Editura Radical 2005


Cap. 1
: Elemente de termodinamică
Noţiuni de structura substanţei (pag. 4
¸ 7). Termodinamică. Noţiuni termodinamice de bază (pag. 9¸ 14). Procese termodinamice (pag. 14¸ 17). Temperatura empirică (pag. 18¸ 19). Scări de temperatură (pag. 19¸ 21). Principiile termodinamicii. Principiul întâi al termodinamicii (pag. 23¸ 32). Aplicarea principiului întâi la transformarea gazului ideal (pag. 33¸ 39). Calorimetrie (pag. 42¸ 44). Transformări de stare de agregare (pag. 47¸ 58). Mașini termice(62-72). Principiul al doilea al termodinamicii (pag. 73¸ 79).

Cap. 2: Producerea şi utilizarea curentului continuu
Curent electric (pag. 82-85). Intensitatea curentului electric (pag. 85-88). Tensiunea Electrică (pag 92-97). Legea lui Ohm (pag 99-102).Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit (pag 103-104). Legea lui Ohm pentru întreg circuitul (pag 104-106). Legile lui Kirchhoff (pag 109-111). Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor (pag. 113-117). Energia şi puterea electrică (pag. 124-127). Efectele curentului electric. Efectul termic. Legea lui Joule (pag. 130-132). Efectul magnetic al curentului electric. (pag. 134-135). Forţa electromagnetică. (pag. 136). Forţa electrodinamica.(136-137). Flux magnetic(137).

Cap. 3: Producerea şi utilizarea curentului alternativ
Inducţia electromagnetică (pag. 146). Autoinducţia (pag. 147). Curentul alternativ. Producerea curentului alternativ (pag 148-150). Mărimi caracteristice curentului alternativ. (pag. 150-151)


FIZICĂ - manual pentru clasa a XII-a

Autori: Mihai Popescu, Valerian Tomescu, Smaranda Strazzaboschi, Mihai Sandu

Editura Crepuscul 2007


Cap. 3
: Fizica Atomică.
Fizica Atomică (pag 54-55). Spectre (pag 55-59). Experimentul Rutherford. Modelul planetar al atomului. (pag 60-65). Experimentul Frank-Hertz. (pag 66-67). Modelul Bohr pentru atomul de hidrogen.(pag 68-71). Atomul cu mai mulţi electroni (pag 72-77). Radiaţiile X (pag 78-82).

Cap. 5: Fizica nucleară.
Proprietăţile generale ale nucleului (pag 122-125). Energia de legătură a nucleului. Stabilitatea nucleului (pag 126-133). Radioactivitate. Legile dezintegrărilor radioactive. (pag. 134-141). Interacţiunea radiaţiei nucleare cu substanţa. Detecţia radiaţiilor nucleare. Dozimetrie. (142-151).


Proba Botanică


BIOLOGIE - Manual pentru clasa a IX-a

Autori: Ioana Arinis, Aurora Mihail

Editura Bic All, 2004, Bucuresti.


BIOLOGIE - Manual pentru clasa a X-a

Autori: Stelica Ene, Gheorghita Sandu, Gheorghe Gamaneci

Editura LVS Crepuscul, 2005


Tipuri fundamentale de celule - clasa a IX-a: pag. 60-87
A. Celule procariote - pag. 60-61
B. Celule eucariote - pag 62-87
B1.Diviziunea celulară - pag 82-87


II. Ţesuturi vegetale, organe vegetative - clasa a X-a: pag. 4-7


III. Funcţiile organismelor vegetale - clasa a X-a : pag. 16-26, 39-43, 49-54, 66-67, 71-72, 93-100
A. Funcţiile de nutriţie: clasa a X-a - pag. 16-26, 39-43, 49-54, 66-67
1. Nutriţia - pag. 16-26
- autotrofă - fotosinteza
- chemosinteza
- heterotrofă - saprofită
- parazită
- simbiotică
- mixotrofă
2. Respiraţia - pag 39-43
- aerobă
- anaerobă
- factorii care influenţează respiraţia
3. Circulaţia la plante - pag 49-54
4. Excreţia - pag 66-67
B. Funcţiile de relaţie - clasa a X-a
- sensibilitatea şi miscarea la plante - pag 71-72
C. Funcţia de reproducere - clasa a X-a - pag 93-100


IV. Filogenie vegetală - clasa a IX-a: pag. 6-27
- Virusuri
- Monere
- Protiste
- Fungi
- Plante