Taxe studii doctorale

 

ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021
 
CETĂŢENI ROMÂNI, UE ŞI SEE:
 
 
TAXA STUDII ANUL I - II             10000 RON (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)
TAXA STUDII ANUL III - IV           8000 RON (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)
 
Taxa de scolarizare se achita in doua transe cu scadenţe la 15 octombrie 2020,
respectiv 15 martie 2021.
 
 
 
Achitarea taxei de studii se poate face prin numerar la casieria U.M.F. Craiova sau în contul:
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL (CUI/CIF): 10815397
Banca beneficiarului: TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, jud. Dolj
CONT IBAN:  RO36TREZ29120F330500XXXX
Reprezenând: Taxa studii doctorale pentru Dl/D-na ....................... anul ......, semestrul .... .
 
Vă rugăm să specificaţi atât numele din certificatul de naştere, cât şi pe cel din certificatul de căsătorie/carte identitate (unde este cazul),  pentru o mai rapidă identificare a plătitorului/studentului-doctorand.
 
Solicitarea pentru emiterea de facturi se va face înainte de efectuarea plătii pe adresele de email: ioana.popaumfcv.ro; claudia.raduumfcv.ro
 
CETĂŢENI STRĂINI - CONT PROPRIU VALUTAR
 
TAXA STUDII ANUL I                 5000 EURO (cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă)

TAXA STUDII ANII II - IV           5000 EURO (cu frecvenţă)

TAXA STUDII ANII II - IV           2500 EURO (cu frecvenţă redusă) în funcţie de activităţile desfăşurate în cadrul Programului individual de cercetare ştiinţifică.

 

Taxa de scolarizare se achită într-o singură tranşă, cu scadenţă la 15 octombrie 2020.

 

Achitarea taxelor de şcolarizare se face în baza unui document eliberat de Secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.