Acasa Universitate Admitere Taxa de inmatriculare

Taxa de inmatriculare

 

TAXA DE INMATRICULARE PENTRU CANDIDATII REUSITI LA CONCURSURILE DIN DATA DE 26 IULIE 2020  și 28.07.2020

 

Se considera candidati reusiti cei are figureaza pe listele BUGET si Admisi TAXA(nu Potential taxa).

 

 

 

 

Taxa de înmatriculare în cuantum de 150 de lei se va achita de candidații declarați admisi la studii pe locurile „BUGET” sau pe locurile ”CU TAXA” și care au adus la Secretariatul de admitere dosarele cu toate documente în original, numai în perioada 7 septembrie - 11 septembrie 2020 prin ordin de plata/virament bancar prin intermedul băncilor către Trezoreria Municipiului Craiova, iar documentul de plată în original se depune la secretariatul facultății unde au candidat numai în perioada  1-6 octombrie 2020.

 

Ordinul de plată trebuie să conțină OBLIGATORIU următoarele date de identificare pentru a putea fi validată plata de către Direcția financiară a UMFCV:

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Cod fiscal(CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareș, nr. 2, Craiova, jud. Dolj

Cont IBAN: RO36 TREZ 2912 0F33 0500 XXXX

Reprezentând: TAXA DE ÎNMATRICULARE, Nume și prenume candidat, Facultatea, Programul de studii