Studenţii Facultăţii de Medicină

Facultatea de Medicină din Craiova este preocupată permanent pentru realizarea aspiraţiilor şi a potenţialului intelectual al studenţilor săi prin:

- politici şi strategii de atragere a tinerilor bacalaureaţi spre Facultatea de Medicină din Craiova prin dezvoltarea, în colaborare cu inspectoratele şcolare şi direcţiunile colegiilor şi liceelor cu tradiţie, de programe de marketing şi promovare a carierei medicale în contextul modificărilor realităţilor socio-economice şi umane specifice începutului de mileniu, organizarea de cursuri de orientare profesională şi pregătire pentru admiterea în facultate, reconceperea sistemului de admitere, elaborare de materiale de promovare şi de învăţare

- integrarea studenţilor în acţiunile de atragere a tinerilor spre facultatea noastră

- perfecţionarea mediului academic în vederea asigurării unui climat corespunzător dezvoltării armonioase şi cât mai depline a studenţilor care au optat pentru instituţia noastră ca bază de formare şi perfecţionare profesională

- susţinerea activă a procesului de integrare a noilor veniţi în comunitatea academică medicală

- încurajarea participării studenţilor la identificarea şi soluţionarea problemelor vieţii academice

- politică de atragere, motivare şi integrare a studenţilor şi tinerilor medici în activităţile de cercetare ale disciplinelor şi catedrelor

- asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire, recreare şi valorificare a preocupărilor intelectuale şi a talentelor

- sprijinirea Societăţii Studenţilor Medicinişti ca organizator de activităţi şi programe extra-curriculare, sociale, recreative, culturale, sportive

- susţinerea instituţională a mobilităţilor studenţeşti, la nivel naţional şi internaţional .