Acasa Universitate Organizare Prorectorate Prorectorat I.P.R.R.I. INSCRIERE A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA

INSCRIERE A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA

ANUNŢ IMPORTANT TAXE DE PREGĂTIRE

 

ÎN ATENȚIA MEDICILOR AFLAȚI ÎN PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE

Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019.

Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de  6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.

 

 

Program pregătire a 2-a specialitate - sesiunea noiembrie 2018

 

Pregătire a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2018- dosare complete/incomplete

Prin ordinul M.S. Nr. 1569/20.12.2018 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2018, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2018  – dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2018 – dosare incomplete.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 se vor prezenta în perioada 03.01.2019-09.01.2019, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 16 ianuarie 2019.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 11 ianuarie 2019 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.
Stagiul de pregătire începe la data de 01 ianuarie 2019 pentru persoanele din Anexa 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2019 pentru persoanele prevăzute în Anexa 2, care urmează să-și completeze 
dosarele cu actele lipsă.

 

Dosare complete.pdf

 

Dosare incomplete.pdf

 

 

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2018, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 22.10.2018-06.11.2018 inclusiv.

 

Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2018, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2018-09.11.2018, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 09.11.2018).

 

Metodologie_noiembrie_2018.pdf

 

Locuri noiembrie 2018.pdf

 

Cerere-model.pdf

 

Ordin-taxa-anuala.pdf

 

Angajament de plata.pdf

 

Cerere coordonator inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

Cerere aviz UMF inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

Suplimentare locuri-nov_-2018.pdf


 

Program pregătire a 2-a specialitate - sesiunea mai 2018

 

Prin ordinul M.S. Nr. 850/03.07.2018 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 21 mai 2018, după cum urmează:
a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 21 mai 2018 – dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 21 mai 2018 – dosare incomplete.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 se vor prezenta în perioada 16.07.2018-19.07.2018 , între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2).

 

Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 25 iulie 2018.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 27 iulie 2018 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.
Stagiul de pregătire începe la data de 16 iulie 2018 pentru persoanele din Anexa 1, respectiv la data de 01 august 2018 pentru persoanele prevăzute în Anexa 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.

 

Dosare-complete mai 2018.pdf

 

Dosare-incomplete mai 2018(1).pdf

 

 

 

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2018, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 14.05.2018-28.05.2018 inclusiv.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 21.05.2018-31.05.2018, inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, după următorul program: între orele 11-14 de luni până joi, vineri între orele 11-13, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 31.05.2018).

 

 

 Metodologie mai 2018.pdf


Locuri-21-mai-2018.pdf


Cerere-model.pdf


Ordin-taxa.pdf


Angajament-de-plata.pdf

 

Cerere coordonator inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

Cerere aviz UMF inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

 

 

Program pregătire a 2- a specialitate - sesiunea noiembrie 2017 

 

 Prin ordinul M.S. Nr. 1493/22.12.2017 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2017, după cum urmează:

a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2017 dosare complete.
b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2017 dosare incomplete.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 se vor prezenta în perioada 03 ianuarie – 09 ianuarie 2018, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, cu excepția persoanelor care au optat Centrului Universitar București care se vor prezenta la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică din Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti în vederea repartizării la stagiul de pregătire. Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 12 ianuarie 2018.
Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, în decurs de 14 zile calendaristice, până la data de 11 ianuarie 2018 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.
Stagiul de pregătire începe la data de 01 ianuarie 2018 pentru persoanele din Anexa 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2018 pentru persoanele prevăzute în Anexa 2, care completeză dosarele cu actele lipsă.

 

Dosare-complete-1.pdf

Dosare-incomplete.pdf

 

 

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 01.11.2017-10.11.2017, inclusiv, sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.
Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul
tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

 

 

Metodologie noiembrie 2017.pdf

 

Locuri noiembrie 2017.pdf

 

Model-cerere-inscriere.pdf

 

Ordin-taxa-anuala.pdf

 

Angajament-de-plata.pdf

 

Cerere coordonator inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

Cerere aviz UMF inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

 

 

Program pregatire a 2- a SPECIALITATE - sesiunea mai 2017

 

Prin ordinul 795/13.07.2017 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017, după cum urmează:

 

a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017 – dosare complete.

 

b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017 – dosare incomplete.

 

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 se vor prezenta în perioada 17-20 iulie 2017, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, cu excepția persoanelor care au optat Centrului Universitar București care se vor prezenta la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică din Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti în vederea repartizării la stagiul de pregătire. Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 26 iulie 2017.

 

Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, în decurs de 14 zile calendaristice, până la data de 28 iulie 2017 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

 

Stagiul de pregătire începe la data de 17 iulie 2017 pentru persoanele din Anexa 1, respectiv la data de 1 august 2017 pentru persoanele prevăzute în Anexa 2, care completeză dosarele cu actele lipsă.

 

 

Dosare-complete.pdf

 

Dosare-incomplete.pdf

 

 

 Program pregatire a 2- a SPECIALITATE - sesiunea mai 2017

 

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 24 mai-20 iunie inclusiv,   sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.


Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul
tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

 

 

Metodologie mai 2017.pdf


Locuri mai 2017.pdf


Model-cerere-inscriere.pdf


Ordin-taxa-anuala.pdf


Angajament-plata.pdf

 

Cerere coordonator inscriere a 2 a specialitate.pdf


Cerere aviz UMF inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

Suplimentare-locuri.pdf

 

 

Program pregătire a 2-a  SPECIALITATE - sesiunea 7 NOIEMBRIE 2016 


În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, în regim cu taxă.

În perioada 31.10.2016 – 14.11.2016 cei interesați se vor adresa instituțiilor de învățământ medical superior, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătății, sediul din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 07.11.2016-15.11.2016, în intervalul orar 11.30-15.00 de luni până joi și vinerea 11.30-13.30.

IMPORTANT!!! Solicitările medicilor specialiști pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă, specialitatea Medicină de urgență vor fi analizate ulterior de către Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății.

Contul Ministerul Sănătății deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București este: RO36TREZ70020E365000XXXX 

 

Metodologie-angajament noiembrie 2016.pdf 

 

Locuri noiembrie 2016.pdf

 

Model-cerere-înscriere.pdf

 

Ordin-taxă-anuală.pdf

 

Cerere coordonator inscriere a 2 a specialitate.pdf

 

Cerere aviz UMF inscriere a 2 a specialitate.pdf