Acasa Universitate Doctorate Admitere 2022

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2022

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.            

 

Conducători de doctorat: (lista pe domenii)