Acasa Universitate Doctorate Admitere 2019

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2019

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

            Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.

 

 CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                          9 - 20 septembrie 2019    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     21 - 27 septembrie 2019

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                     13 mai - 12 iulie 2019

*) pentru cetăţenii străini

 

Examinarea pentru competenta lingvistică**:

 

Limba engleză -   18.09.2019  orele 10.00     sala Amfiteatrul etaj I         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

Comisia 1:

Lector univ. dr Rodica Velea

Lector univ. dr Oana Iuliana Ilinca Stefanescu

 

Limba engleză -   20.09.2019     orele 13.00     sala Amfiteatrul etaj I         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

Comisia 2:

Lector univ. dr Anca Marina Rădulescu

Lector univ. dr Oana Badea   

 

Limba franceză:   20.09.2019      orele 10.00      sala 232 

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2), Etaj II

Comisia:

Lector univ. dr Catalin Ilie

Lector univ. dr Corina Lungu  

 

      Pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în alte date decât cea prevăzută, vă rugăm să contactaţi secretariatul Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova.

 

**) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 

Cifră şcolarizare an universitar 2019 - 2020, cetăţeni români, UE şi SEE:

DOMENIUL

Număr locuri

(granturi) bugetate

Număr locuri

cu taxă

cu frecvenţă,

cu bursă

 

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

fără bursă

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

 

 

15

 

 

          

 

           14

80

MEDICINĂ DENTARĂ

15

FARMACIE

5

TOTAL:

100

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifră şcolarizare an universitar 2019 - 2020, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

3

MEDICINĂ - Limba engleză

1

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română

1

FARMACIE - Limba română

1

Total

6

     

 

 

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei

 

PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 10000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                                                        500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

 

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                     400 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                     5000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 5000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         400 euro/lună

                                   în care desfăşoară activităţi de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                               1000 euro

  

Program înscrieri:

 

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Înscrierile se fac la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 

            Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2019.pdf)

II.  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formular tipizat - Fisa tip inscriere si nota informare 2019.pdf)

III. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate):

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) 

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI.  Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.   Copie buletin/carte identitate (acceptată şi in format electronic)

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor ce vor fi afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

Atenţie! Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3062/16.01.2018 (Art. 13), un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student (n.n. student-doctorand) la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Ciurea Paulina

PREDESCU M.A. OANA RALUCA

10.00

2

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

STATIE G. RĂZVAN - CRISTIAN

10.00

3

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

GHIŢAN I. ALEXANDRA - FLORINDA

10.00

4

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

NEGROIU N. CRISTINA ELENA

10.00

5

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

CORBEANU M. RAMONA - INGRID

10.00

6

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

DOICA M.G. IRINA - PAULA

10.00

7

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

NICULESCU D. ŞTEFAN - ADRIAN

10.00

8

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

MARCU M. ANDREEA SORINA

10.00

9

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

LUNGU C. GIORGIANA NICOLETA

10.00

10

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

LILIAC D. ILONA - MIHAELA

10.00

11

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

IONELE G. CLAUDIU MARINEL

10.00

12

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana

CIUCIULETE M.C ALEXANDRA - ROXANA

10.00

13

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

PETRESCU F. MIHAI

10.00

  

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

DOROBANŢU I. ŞTEFANIA - CORNELIA

10.00

2

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

SACERDOŢIANU D. VICTOR - MIHAI

10.00

 

 

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

CIOBANU M.O. ALINA - ELENA)

10.00

2

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

FLORESCU G. DIANA RUXANDRA

10.00

3

Prof. univ. dr Burada Florin

POPESCU - HOBEANU I. GABRIELA MARIA

10.00

4

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

BOBOC C. IANIS KEVYN ŞTEFAN

10.00

5

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

COJOCARU R.M. ANCA

10.00

6

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

BUTARU C.C. ANCA - ELENA

10.00

7

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

RĂDOI I. CRISTINA - LUIZA

10.00

8

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

CĂLIN M. OLIVIA-ŞTEFANA

10.00

9

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

STATE  S. SORINA - ELENA

10.00

10

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

GRAURE D. GIORGIANA - MARIA (COŢOFANĂ)

10.00

11

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

DUMITRAŞCU G. ROXANA MIHAELA

10.00

 

RESPINŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

ILINOIU V. ENIO-ROBERTO

absent

 

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Anuşca Dan Nelu

POENARU S. FLORIN

10.00

2

Conf. univ. dr Ioana Mihai

DRAGOŞ V. MARIA - ADINA

10.00

3

Conf. univ. dr Ioana Mihai

GHEORGHE V. C. ANDRADA MARIA 

10.00

4

Conf. univ. dr Ioana Mihai

LUPULESCU Ş. GABRIELA - NICOLETA

10.00

5

Conf. univ. dr Streba Costin Teodor

CÎMPEANU G. OVIDIU - LUCIAN

10.00

6

Conf. univ. dr Streba Costin Teodor

GHEORGHE M.M. ANDREEA - GEORGIANA

10.00

 

  

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

DUMITRACHE P.I. ALINA (PĂUNESCU)

10.00

2

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

CĂLINESCU I. ALINA - MARIANA (PARASCHIV)

10.00

3

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

DIACONU Ş RODICA-NICOLETA

10.00

4

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

GÎLCEAVĂ I. ION - CRISTIAN

10.00

5

Conf. univ. dr Berceanu Costin

BUŞU L. EUGENIA-ANDREEA (MARCU)

10.00

6

Conf. univ. dr Berceanu Costin

MITRAN G. ANCA - DIANA

10.00

7

Conf. univ. dr  Bugă Ana Maria

POMACU D.F. MIHNEA - MARIAN

10.00

8

Prof. univ. dr Burada Florin

TOMA I. LARISA MARIANA

10.00

9

Prof. univ. dr Cârstea Doina

CONSTANTIN V. ANCA - MARIA

(DEGERATU)

10.00

10

Prof. univ. dr Cârstea Doina

DEGERATU C.C. ŞTEFAN - GABRIEL

10.00

11

Prof. univ. dr Cârstea Doina

HESON G. ANCA - ELENA (POPA

10.00

12

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

IOSIF D. FLAVIANA - BEATRICE

10.00

13

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

MINEA I. IONELIA - SORINA

10.00

14

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

ONU V. FELIX - ADRIAN

10.00

15

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

STAICU C. FLORINA -  DIANA (MIHAI) 

10.00

16

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

URHUŢ I. MARINELA - CRISTIANA

10.00

17

Prof. univ. dr Dricu Anica

BUZATU I. IULIANA MIHAELA

10.00

18

Prof. univ. dr Dricu Anica

OPRIŢA M. ALEXANDRU

10.00

19

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

POPESCU E. CRISTINA

10.00

20

Prof. univ. dr Georgescu Ion

RĂSUCEA E. PATRICIA MIHAELA (RĂDULESCU)

10.00

21

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

BARBU V. SORIN

10.00

22

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

BOLOGA R.M. RAMONA ANDREEA

10.00

23

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

BALDOVIN N. DIANA FLORENTINA

10.00

24

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

DÎRĂ F. LAURENŢIU - MIHAI

10.00

25

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

MELCEA A. RODICA - DANIELA

10.00

26

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

PETRIA I. ANDA LAURA (UNGUREANU)

10.00

27

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

POSPAI C. MARIA - LOREDANA (ŢIERANU)

10.00

28

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

DELIU L.L. COSTINELA - CRISTIANA

10.00

29

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

GHEORGHIŢOIU I. ROXANA

10.00

30

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

UNGUREANU F. ADRIAN IONUŢ

10.00

31

Prof. univ. dr Moţa Maria

NEAGOE C. ADELINA - OANA

10.00

32

Conf. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

ALMĂJANU N. CLAUDIA - MARINELA (ALMĂJANU-CIOCÎLTEANU)

10.00

33

Conf. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

DINA A. LINDA - NICOLETA (BĂRBULESCU)

10.00

34

Conf. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

MICULESCU E.G. ALEXANDRA - MARIA 

10.00

35

Prof. univ. dr Osiac Eugen

NICULESCU Ş. FLORENTIN MIHAIL

10.00

36

Prof. univ. dr Osiac Eugen

POENARIU I. IOAN-SABIN

10.00

37

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

BRANEŢ F. RODICA (TASLÎCA)

10.00

38

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

STĂNCIULESCU I. CRISTINA - IONELA

10.00

39

Prof. univ. dr  Popa Aurel

CÎMPANU C. MONICA (GRIGORE)

10.00

40

Prof. univ. dr  Popa Aurel

IAMANDEI V. FLAVIA - SEMIDA (GHINEA)

10.00

41

Prof. univ. dr  Popa Aurel

RUSCU G. MIHAI - ANDREI

10.00

42

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

SAEDI A. SHANDIZ (MOREGA)

9,66

43

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

ICĂ I. ALEXANDRU

10.00

44

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

VIEZUINĂ M. DENISA-MĂDĂLINA

10.00

45

Conf. univ. dr Stepan Alex Emilian

HODOROG D.M. MIHAI CRISTIAN 

10.00

46

Conf. univ. dr Stepan Alex Emilian

ILINCA Ş. ROXANA ANDREEA

10.00

47

Conf. univ. dr Streba Costin Teodor

MITRAN M. MIRELA 

10.00

48

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

STAN V. ANA - MARIA (SOARE)

10.00

49

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

ILIUŢĂ A. DANIEL

10.00

50

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

MIHĂILESCU M. BOGDAN 

10.00

51

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

NIŢĂ M. MARIA DANIELA

10.00

52

Prof. univ. dr Tica Andrei Adrian

MARIESCU M. ADINA (MARTIN)

10.00

53

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

BULMEZ M. MARINA (DINU)

10.00

54

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

DOCEA C. ANDREEA DENISA (HODOROG)

10.00

55

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

GLIGORIJEVIĆ B. DENIS

9,00

56

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

MURGAN O.G. RADU 

9,00

57

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

PUŢINELU V. RUCSANDRA CRISTINA

9,00

 

RESPINŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Cârstea Doina

COVACIU A.M. ALEXANDRU

absent

 

 

CETĂŢENI STRĂINI, BURSIERI AI STATULUI ROMÂN

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Georgescu Ion

NAZARI RAHIMUDDIN  (Afganistan)

9.00

2

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

ONABI MARJAN (Afganistan)

10.00

 

  

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

PETRESCU M. ROXANA - ADINA (BĂRĂSCU - PETRESCU)

10.00

2

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

CENUŞOIU D. ADELA NICOLETA

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

SPIRIDON C. ŞTEFANIA - MARIA 

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

                                                                              

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

PETRESCU S.M. STELIAN-MIHAI-SEVER

10.00

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

KATTA S. MAHMOUD

10.00

2

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

DRĂGHICI M.G. MARIA ALEXANDRA

10.00

3

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

DRĂGUŢ F. ALEXANDRU DAN

10.00

4

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

TĂNASE L. DANIELA

10.00

5

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

AYOUB F. SANDRA-MARIAM

10.00

6

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

IVAŞCU P. CRISTIAN

10.00

7

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

MIHART Ş. MIRELA

10.00

8

Prof. univ. dr Şurlin Petra

NICOLAE G. FLAVIA-MIRELA

10.00

9

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

STĂNUŞI A. ADRIAN-ŞTEFAN

10.00

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Johny Neamţu

 CROITORU O. DANIELA MARIA

10.00

 

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

 NICOLA P. EDUARD

10.00

 

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

ADMIŞI:

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

 

CODREANU I. ADELA MIHAELA

10.00

2

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu               

KATTA S. IHSAN

10.00

3

Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

MICHELI C. DEBORAH - GABRIELA

10.00

4

Prof. univ. dr Johny Neamţu

 APOSTOLESCU G. FLORIAN - GEORGE

10.00

5

Prof. univ. dr Johny Neamţu

TOBĂ E. OANA ANDREEA (ZUREIGAT)

10.00

6

Prof. univ. dr Johny Neamţu

URZICEANU I. ELENA-MĂDĂLINA

10.00

 

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

 

Prof. univ. dr Anuşca Dan Nelu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Stabilitatea mecanică şi biologică în artroplastia totală de şold

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Aspecte actuale ale rolului celulelor imune în dezvoltarea fibrozei hepatice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Bădulescu Florinel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  -

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: -

 

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               2

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Fiziopatologia insuficienţei cardiace;

b. Fiziopatologia ischemiei cerebrale;

c. Fiziopatologia cancerului de colon;

d. Fiziopatologia cardiomiopatiei dilatative;

e. Fiziopatologia cardiomiopatiei diabetice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Berceanu Costin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia infecţioasă asociată stării de gestaţie şi morbiditatea maternofetală. Impactul asupra morfo-fiziologiei anexelor fetale. Morfologia macro şi microscopică a placentei în contextul patologiei infecţioase materne. Imagistică obstetricală

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Bugă Ana Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Mecanisme celulare şi moleculare în patologia hepatică

                                                                                           

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Burada Florin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Rolul genelor ce codifica molecule ARN necodant in patologia maligna a sistemului digestiv;

b. Aspecte genetice în avorturile spontane;

c. Studiul autofagiei în patologia malignă a sistemului digestiv.

                                                                                            

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Călina Cornelia Daniela

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

cont propiru valutar               0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Profilul molecular al microgliei în prezenţa proceselor tumorale

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Cârstea Doina

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

cont propriu valutar               1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Valoarea predictivă a markerilor de hiper-reactivitate plachetară în sindroamele coronariene acute;

b. Afectarea hepato-renală consecinţă/comorbiditate în insuficienţa cardiacă cronică;

c. Manifestări cardiovasculare, renale şi hematologice în disgravidii;

d. The management of anticoagulant medication for atrial arythmia in orofacial surgery

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Efectele imunomodulatoare ale vitaminei D in LES 

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Strategii de diagnostic in bolile inflamatorii intestinale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

 

Prof. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

                                                

a. Managementul traumatismelor complexe la nivelul mâinii;

b. Managementul leziunilor de arsură;

c. Rolul PRF în vindecarea plăgilor

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Patologia gastrointestinală. Corelaţii clinice, histologice şi imunohistochimice 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Fiziopatologia obezităţii;

b. Fiziopatologia sistemului digestiv - patologie digestivă tumorală;

c. Fiziopatologia sistemului digestiv - patologie primară şi/sau secundară;

d. Interrelaţii între tulburările de statică vertebrală şi disfuncţiile sistemului stomatognat;

e. Fiziopatologia sistemului nervos.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 a.  Metode actuale de diagnostic şi tratament în afecţiunile neoplazice: de la mecanisme celulare la aplicaţii clinice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Implicarea stresului oxidativ in patologie                   

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul nursingului în managementul de caz la copiii cu astm bronşic

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Corelatii hepatite cronice virale - hepatocarcinom

b. Managementul actual al cancerului esofagian

c. Mutatii genetice implicate in carcinogeneza gastrica

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cancerul gastric

b. Pancreatite acute

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

cont propriu valutar               1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tratamentul defectelor acetabulare cu matrice metalică individualizată augmentată cu PRF; 

b. Studiu biomecanic al pierderii protezei totale de cot - îmbunătăţirea rezultatelor prin instrumentar personalizat;

c. Corelaţii clinico-histologice în afectarea osteoarticulară din cadrul colesteatoamelor de stâncă temporală;

d. Rezolvarea defectelor condrale traumatice cu culturi celulare.

                                                                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   5

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Anomalii congenitale ale sistemului venos fetal;

b. Ecografia în travaliu. Avantaje comparativ cu examinarea clinică;

c. Detecţia precoce a anomaliilor fetale. Rolul ecografiei;

d. Diagnosticul prenatal al anomaliilor cardiace fetale de prim trimestru;

e. Importanţa diagnosticului prenatal în malformaţiile congenitale cu indicaţie chirurgicală;       

f. Studiul cordului fetal;    

g. Infecţiile în sarcină.  

           

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Ioana Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            4          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul tehnologiei NGS în patologia genetică malformativă;

b. Impactul testării genetice prin NGS în patologia malignă;

c. NGS versus testele combinate în screening-ul prenatal al bolilor genetice;

d. Impactul metodelor genetice de analiză a inserţiilor şi deleţiilor în diagnosticul malformaţiilor congenitale                                   

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări avansate în bolile hepatice;

b. Tumorile tractului digestiv

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Anatomia funcţională a circulaţiei pulmonare în condiţii normale şi patologice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Conf. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Modificări metabolice în contextul chirurgiei tumorilor maligne;

b. Screening şi diagnostic precoce în neoplaziile colorectale;

c. Aplicaţii ale tehnologiilor moderne în chirurgia abdominală (suturi mecanice, tehnici laparoscopice, tehnici hybride laparo-endoscopice, tehnologii emergente şi translaţionale, etc).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul fierului în tratamentul anemiei asociate bolii cronice de rinichi

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Insuficienţa cardiacă la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

 

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Evaluare integrată “multi-omică” în sepis

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Novac Liliana Victoria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.   Implicarea patologiei anexelor fetale in evolutia sarcinii - depistare precoce si monitorizare ecografica 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Osiac Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea şi optimizarea parametrilor radiologici ai tratamentului prin terapia cu intensitate modulată (IMRT) în cancerul de sân

b. Studiul angiogenezei la pacienţii cu poliartrită reumatoidă trataţi cu medicaţie biologică.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cercetări clinice, histopatologice şi imunohistochimice pentru evaluarea prognosticului carcinomului bazocelular şi alegerea metodei optime de tratament

b. Cercetarea rolului preparatelor topice (hidratante, emoliente, antioxidanţi, hidroxiacizi) şi a terapiei cu plasmă bogată în trombocite pentru întârzierea declinului funcţional al pielii odată cu înaintarea în vârstă

 

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modificări ale barierei hemato-encefalice în accidentul vascular cerebral

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Terapii de imbătrânire sănătoasă prin stimularea regenărării celulare;

b. Terapii celulare si genetice pentru stimularea refacerii morfo-funcţionale a sistemului nervos central după accidente vasculare ischemice;

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Afectarea metabolismului fosfo-calcic la pacienţii cu boli hepatice cronice;

b. Modificări neurocognitive în evoluţia bolilor hepatice cronice.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modalităţi imagistice de evaluare a pacienţilor cu cancer gastric

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Sfredel Veronica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii de electrofiziologie, imagistică celulară şi Optical coherence tomography la nivelul sistemului nervos central şi periferic;

                                                                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana Eugenia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Stepan Alex Emilian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Streba Costin Teodor

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            2          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Utilizarea endomicroscopiei confocale bazate pe miniprobe în evaluarea leziunilor pulmonare maligne;

b. Rolul ecobronhoscopiei şi al agenţilor de contrast în diagnosticul şi stadializarea cancerului bronhopulmonar

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cancerul de rect

b. Defectele parietale abdominale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul oaselor, articulatiilor si implanturilor ortopedice utilizand metode numerice de calcul                

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Tica Andrei Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Imunoterapia în cancerul pulmonar                                                      

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Tudorache Ştefania

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Contribuţia diagnosticului prenatal în alterarea prevalenţei la naştere şi a istoriei naturale a anomaliilor fetale congenitale;                                                            

b. Refluxul ureteral la nou-născuţii cu anomalii reno-ureterale diagnosticate prenatal – aportul metodei ecografice (Contrast-Enhanced Ultrasound - CEUS) în diagnostic şi management;

c. Preeclampsia în sud-vestul României – predicţia precoce, managementul şi prognosticul - studiu observaţional prospectiv;

d. Sonohisterografia cu substanţă de contrast (contrast-enhanced hysterosalpingo-sonography (CE-HyCoSy) – studiu de fezabilitate şi acurateţe;

e. Restricţia de creştere intrauterină – evoluţia postnatală pe termen scurt şi lung.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Disocierea dintre activitatea sistemului nervos simpatic si cea a axei hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenaliene la pacientii cu ciroza hepatica si la cei cu carcinom hepatocelular

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Vreju Ananu Florentin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Terapia biologică în spondiloartrite – factori de prognostic negativ pentru raspunsul la tratament;

b. Bolile infectioase si reumatologia  (riscul infectios in patologia reumatica);

c. Manifestări neurologice în reumatologie;

d. Interesarea organului entezeal la pacienţii cu psoriazis.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Contribuţii la studiul anomaliilor dento-maxilare în Oltenia;

b. Contribuţii la studiul interdisciplinarităţii în ortodonţie;

c. Cercetări privind modificările parodonţiului în timpul tratamentului ortodontic cu aparate fixe.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Corelaţii între statusul oral şi general la pacienţii geriatrici

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Optimizarea determinării culorii în medicina dentară prin metode tehnice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Consideraţii privind evaluarea dento-somato-facială în terapia protetică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Corelaţii între sănătatea orală şi bolile cardiovasculare;

b. Corelaţii între sănătatea orală şi bolile de nutriţie şi metabolism;

c. Corelaţii între sănătatea orală şi afecţiunile maligne;

d. Corelaţii între sănătatea orală şi osteoporoză.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Metode moderne de investigare a structurii ţesuturilor dentare dure la dinţi indemni şi cu diferite tipuri de leziuni;

b. Cercetări privind manifestările orale ale afecţiunilor sistemice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Şurlin Petra

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Rolul bacteriilor parodontopatogene in evolutia cancerelor gastroenterologice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii clinico-statistice şi experimentale privind obturaţiile fizionomice.

b. Studii clinico-statistice şi experimentale privind obturarea canalelor radiculare                                    

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

 

Prof. univ. dr Chirigiu Liviu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra plantelor din familia Cannabaceae

b. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra plantelor din familia Papaveraceae

c. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra plantelor din familia Apiaceae

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1         

cu frecvenţă, fără bursă:       0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Substanţe antioxidante şi antimicrobiene din genul STACHYS L. (LAMIACEAE);

b. Dezvoltarea şi validarea unei metode cromatografice de analiză a unor inhibitori ai tirozin kinazei din serul uman.

c. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra unor specii de Salvia (Lamiaceae).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

 PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

 

Prof. univ. dr Dan Nelu Anuşca

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Clinica Ortopedie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Ileana Monica Baniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2019        Orele: 12.00

 

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Tudor Adrian Bălşeanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, camera 4, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)           

 

Conf. univ. dr Costin Berceanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Sala Curs Clinica II Obstetrica-Ginecologie, Et. 7, SCJUC

 

Conf. univ. dr Ana Maria Buga

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florin Burada

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 09,00

Locul: Sediul disciplinelor Genetică - Biologie celulară şi moleculară

 

Prof. univ. dr Cornelia Daniela Călina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2019        Orele: 8.00

Locul: Disciplina Farmacologie clinică, Corp A - Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Doina Cârstea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'', Sala Clinica Oncologie     

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Marius Eugen Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul:    Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie Plastica, Sala Raport

 

Prof. univ. dr Suzana Dănoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 10.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziopatologie 

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie (Clădirea Veche - Corp A)

 

 Prof. univ. dr Amelia Maria Găman

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Fiziopatologie (Clădirea Veche)

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Municipal Craiova, Clinica Pediatrie       

 

Prof. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Ion Georgescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Dan Cristian Grecu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

 

Conf. univ. dr Dominic Gabriel Iliescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, Sală curs. et. VIII.

 

Conf. univ. dr Mihai Ioana

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 09,00

Locul: Sediul disciplinelor Genetică - Biologie celulară şi moleculară

 

Prof. univ. dr Paul Mitruţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9,00

Locul: Sală curs - Clinca Medicală II, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

 

Conf. univ. dr Stelian Ştefăniţă Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Chirurgie III, Sala didactică

 

Prof. univ. dr Eugen Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 12.00

Locul: Sala 603, Extindere - Corp A'     

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Et. IX, Clinica de Diabet    

 

Prof. univ. dr Gheorghe Mihai Netea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 09,00

Locul: Sediul disciplinelor Genetică - Biologie celulară şi moleculară

 

Prof. univ. dr Liliana Novac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 9.00

Locul:  Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie

 

Prof. univ. dr Eugen Osiac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, camera 4, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)           

 

Prof. univ. dr Vergil Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 8.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie, sala de curs

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 13.00

Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche  - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2019        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2019        Orele: 12.30

Locul: Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie - Clădirea Nouă

 

Prof. univ. dr Veronica Sfredel

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, camera 4, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)           

 

Prof. univ. dr Cristiana Eugenia Simionescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie            

 

Conf. univ. dr Alex Emilian Stepan

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie            

 

Conf. univ. dr Costin Teodor Streba

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Marin Valeriu Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie

 

Prof. univ. dr Andrei Tica

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Conf. univ. dr Ştefania Tudorache

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, Sală curs. et. VIII.

 

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Conf. univ. dr Ananu Florentin Vreju

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2019        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Ionela Teodora Dascălu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sediul disciplinei Ortodonţie      

  

Prof. univ. dr Horia Manolea Octavian

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9.30

Locul:    Sala 310, Extindere, Corp A'

 

Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 8.00

Locul:    Sala 310, Extindere, Corp A'

 

Prof. univ. dr Mihai Raul Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data:  24.09.2019       Orele: 10.00

Locul:    Clinica de Ocluzologie, Corp B, et. IV, Bd. 1 Mai

 

Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9.00

Locul:    Sala 310, Extindere, Corp A'

 

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 8.30

Locul:    Sala 310, Extindere, Corp A'

 

Prof. univ. dr Petra Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 08.00

Locul: Clinica de Parodontologie, et. IV, Corp B, Bd. 1 Mai

  

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2019        Orele: 10.00

Locul:    Sala 210, Extindere, Corp A'

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

 Prof. univ. dr Liviu Chirigiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9.30

Locul: Sala 201, Extindere Corp A' (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2019        Orele: 9.00

Locul: Sala 201, Extindere Corp A' (Str. Petru Rareş nr. 2)