Anunt pentru candidatii la examenul de admitere

 

 

La Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, candidații care au ocupat un loc bugetat sau un loc cu taxa în urma concursurilor de admitere sesiunea iulie 2020, nu trebuie sa confirme ocuparea acestui loc prin achitarea de taxe sau alte forme specifice altor institutii, ei având însă, obligativitatea de a aduce dosarul cu actele în original, în termenul prevăzut de  Secretariatele de Admitere. 

 

Candidații care doresc să ridice actele de studii aflate la dosar, să se retragă, etc., având în vedere faptul că  luna august este perioadă de concedii, se vor adresa secretariatelor în funcție de programul stabilit de Decanatele facultăților.