Acasa Universitate Admitere 2021 Tematică şi bibliografie

Tematică şi bibliografie concurs admitere 2021

Proba Biologie (Anatomia si fiziologia omului):

 

BIOLOGIE - manual pentru clasa a XI-a

Autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu

Editura CORINT, Bucureşti, 2014, ISBN: 978-973-135-366-1

 

1. Alcătuirea corpului uman (pag. 4-11)

2. Sistemul nervos (pag. 13-37)

3. Analizatorii (pag. 38-53)

4. Glandele endocrine (pag. 54-61)

5. Mişcarea (pag. 63-72)

6. Digestia şi absorbţia (pag. 74-82)

7. Circulaţia (pag. 84-95)

8. Respiraţia (pag. 97-101)

9. Excreţia (pag. 103-106)

10. Metabolismul (pag. 108-115)

11. Funcţia de reproducere (pag. 116-123)

12. Organismul – un tot unitar (pag. 124-126)

 

Proba Chimie organică

 

Chimie – Manual pentru clasa a X-a, Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin, Grup Editorial Art, 2005, valabil 2010–2021

Chimie – Manual pentru clasa a X-a, Ionela Alan , Editura Aramis, 2005, valabil 2010–2021

Chimie C1– Manual pentru clasa a XI-a, Ion Baciu, Daniela Bogdan, Ştefan Tomas, Editura Mistral Info Media, 2006, valabil 2010–2021

Chimie C1 – Manual pentru clasa a XI-a, Luminiţa Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminiţa Irinel Doicin, Grup Editorial Art, 2006, valabil 2010–2021

 

Introducere în studiul chimiei organice

Legături chimice. Tipuri de catene de atomi de carbon. Compoziţia substanţelor organice. Structura compuşilor organici. Clasificarea compuşilor organici.

Hidrocarburi

Alcani

– fără surse naturale de alcani

– fără acţiunea alcanilor asupra mediului

Alchene

– fără mase plastice, clasificarea maselor plastice, aplicaţii practice ale maselor plastice

Alcadiene

– fără cauciucul natural şi sintetic

Alchine

Arene

– fără surse de arene

– fără petrol (ţiţei), cărbuni, combustibili

Compuşi organici monofuncţionali (Combinaţii cu funcţiuni simple)

Compuşi halogenaţi

Compuşi hidroxilici: alcooli, fenoli

Amine

Compuşi carbonilici

– fără condensarea formaldehidei cu fenol, fenoplaste

Acizi carboxilici

– fără săpunuri, detergenţi

Compuşi organici cu funcţiuni mixte

Compuşi organici cu importanţă practică

– cu acţiune biologică, doar: grăsimi, zaharide, proteine, vitamine, medicamente

– fără fibre naturale, artificiale şi sintetice, agenţi tensioactivi, cauciuc şi mase plastice, coloranţi naturali şi sintetici, vopsele, arome, esenţe, parfumuri

Reacţii ale compuşilor organici: substituţie (fără reacţii de substituţie la heteroatom (anilina, amoniac, alcooli)), adiţie, eliminare, transpoziţie

Izomeri sterici

– fără formule de configuraţie de perspectivă, formule de proiecţie Fischer, configuraţia absolută (convenţia CIP)

– fără chimia şi organismele vii

 

Proba Fizică

 

Fizică, manual pentru clasa a X-a, autori: Doina Turcitu, Dan Oniciuc, Adrian Cernăuțeanu, Gabriela Olaru, Editura Radical 2005

  

Producerea şi utilizarea curentului continuu

Curent electric (pag. 82-85). Intensitatea curentului electric (pag. 85-88). Tensiunea Electrică (pag 92-97). Legea lui Ohm (pag 99-102). Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit (pag 103-104). Legea lui Ohm pentru întreg circuitul (pag 104-106). Legile lui Kirchhoff (pag 109-111). Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor (pag. 113-117). Energia şi puterea electrică (pag. 124-127). Efectele curentului electric. Efectul termic. Legea lui Joule (pag. 130-132). Efectul magnetic al curentului electric (pag. 134-135). Forţa electromagnetică (pag. 136). Forţa electrodinamica (136-137). Flux magnetic (137).

Producerea şi utilizarea curentului alternativ

Inducţia electromagnetică (pag. 146). Autoinducţia (pag. 147).Curentul alternativ. Producerea curentului alternativ (pag 148-150). Mărimi caracteristice curentului alternativ (pag. 150-151)

Termodinamică

Noţiuni de structura substanţei (pag. 4¸7). Termodinamică. Noţiuni termodinamice de bază (pag. 9¸14). Procese termodinamice (pag. 14¸17). Temperatura empirică (pag. 18¸19). Scări de temperatură (pag. 19¸21). Principiile termodinamicii. Principiul întâi al termodinamicii (pag. 23¸32). Aplicarea principiului întâi la transformarea gazului ideal (pag. 33¸39). Calorimetrie (pag. 42¸44). Transformări de stare de agregare (pag. 47¸58). Mașini termice (pag. 62¸72). Principiul al doilea al termodinamicii (pag. 73¸79).

 

Fizica manual pentru clasa a IX-a, autori: Doina Turcitu, Magda Panaghianu, Marin Șerban, Editura Radical (2004).

 

Optica Geometrică.

Principiile opticii geometrice (pag. 4-5). Reflexia şi Refracţia luminii (pag. 5-7). Legile reflexiei. Oglinzi sferice (pag. 6-12). Legile refracţiei (pag. 13-15). Reflexia totală (pag. 15-16). Prisma optică (pag. 17-20). Lentile subţiri (pag. 24-31). Ochiul (pag. 34-36). Instrumente optice (pag. 36-37). Microscopul (pag. 40-41).

 

Fizică, manual pentru clasa a XII-a, autori: Mihai Popescu, Valerian Tomescu, Smaranda Strazzaboschi, Mihai Sandu, Editura Crepuscul 2007

 

Fizică Atomică

Fizica Atomică (pag 54-55). Spectre (pag 55-59). Experimentul Rutherford. Modelul planetar al atomului (pag 60-65). Experimentul Frank-Hertz (pag 66-67). Modelul Bohr pentru atomul de hidrogen (pag 68-71). Atomul cu mai mulţi electroni (pag 72-77). Radiaţiile X (pag 78-82).

 

 Fizică nucleară

 

Proprietăţile generale ale nucleului (pag 122-125). Energia de legătură a nucleului. Stabilitatea nucleului (pag 126-133). Radioactivitate. Legile dezintegrărilor radioactive (pag. 134-141). Interacţiunea radiaţiei nucleare cu substanţa. Detecţia radiaţiilor nucleare. Dozimetrie (142-153).

 

Proba Botanică

 

Ioana Ariniş, Aurora Mihail - Biologie – manual pentru clasa a IX – a- Editura Bic ALL, 2004, Bucureşti

 

I. Tipuri fundamentale de celule

A. Celula procariotă – pag. 60-61

B. Celula eucariotă – pag. 62-82

C. Divizunea celulară – pag. 82-88

 

Stelică Ene, Gheorghiţă Sandu, Gheorghe Gămăneci- Biologie – manual pentru clasa a X – a- Editura LVS Crepusul, 2005, Ploieşti

 

II. Ţesuturi vegetale – pag. 4-7

III. Structura şi funcţiile fundamentale ale organismelor vii

A.1. Funcţia de nutriţie

1. autotrofă – pag. 16-24

2. nutriţia heterotrofă – pag. 24-26

a. saprofită

b. parazită

c. mixotrofă

d. simbiontă

A.2.  Respiraţia – pag. 39- 43

A.3.  Circulaţia – pag. 49 - 54

A.4. Excreţia – pag. 66 - 67

B. Funcţia de relaţie

-Sensibilitatea şi mişcarea la plante – pag. 71

C. Funcţia de reproducere – pag. 93-100

 

Ioana Ariniş, Aurora Mihail - Biologie – manual pentru clasa a IX – a- Editura Bic ALL, 2004, Bucureşti - pag. 6-27

 

IV. Filogenie vegetală

-Virusuri

-Monere

-Protiste

-Fungi

-Plante

 

Gheorghe Mohan,  Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean- Biologie – manual pentru clasa a IX – a- Editura Corint, 2004, Bucureşti

 

I.Virusuri – pag. 6

II. Monera – pg 11-13

III. Protista – pag. 15-26

IV. Fungi – pag. 50-54

- Zigomicete

- Ascomicete

- Bazidiomicete

- Licheni – pag. 54-56

V. Plante

Talofite –Muşchi – pag. 29-30

Cormofite

- Ferigi – pag 32-33

- Gimnosperme – pag. 34-36

- Angiosperme – pag. 38-48

 

Notă:

Se exclud –ciclurile evolutive

                – formulele florale

                – lucrările practice