Modalitatea de susţinere a concursului de admitere 2020

Datele şi orele organizării concursului pentru toate programele de studii sunt:

  • la programul de studii Medicină (360 credite) : 26 iulie 2020 ora 0800
  • la programele de studii Medicină Dentară (360 credite), Farmacie (300 credite), Asistenţă medicală generală (240 credite), Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare (180 credite), Radiologie și Imagistică (180 credite) respectiv Tehnică dentară (180 credite): 28 iulie 2020 ora 0800

Candidații se vor prezenta la locația de concurs cu cel puțin 60 minute înainte de începerea probei (ora 0700) în vederea realizării triajului epidemiologic, a termometrizării, a accesului corespunzător în clădire și ocuparea locului în sala de concurs.

 

În vederea realizării accesului în clădire, candidaţii vor respecta marcajele de distanţare fizică aplicate pe trotuare şi vor acorda atenţie sporită indicaţiilor personalului suport sau de ordine publică.

 

Detalii suplimentare în privinţa accesului în sălile de concurs se pot vizualiza aici.

 

Candidaţii care nu se vor prezenta conform programării pierd dreptul de a susţine concursul de admitere din sesiunea în care au fost înscrişi.


Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor:

  • buletinul / cartea de identitate
  • pix cu mină de culoare neagră
  • chestionarul de triaj epidemiologic completat cu maxim 24 de ore înainte, care se poate descărca de aici

La începutul probei de concurs fiecare candidat va primi de la şeful de sală următoarele materiale:

  • o pagină dublă, autocopiantă, cu grila de completare a răspunsurilor şi instrucţiuni de completare a testelor grilă;
  • hârtie pentru ciorne;
  • un caiet cu subiecte.

Timpul destinat rezolvării grilei este de 2 ore socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite, fiind interzisă depaşirea timpului stabilit pentru elaborarea grilelor. Se interzice folosirea de către candidaţi, în timpul probei de concurs, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul.

 

La terminarea probei de concurs se va afişa baremul de corectare.

 

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor finale de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concurs, stabilit pentru fiecare program de studiu.


În caz de punctaje finale de admitere egale se vor folosi drept criterii de departajare în ordine: media generală a examenului de bacalaureat, media anilor de studii.

 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul concursului de admitere se depun la Registratura Facultatii (Decanat) unde au candidat, în termen de 24 de ore, conform programului afisat. Termenul de rezolvare si răspuns este de cel mult 2 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Afişarea baremurile de corectare, a listelor  nominale cu rezultatele candidaților la concursul de admitere, precum şi depunerea eventualelor contestaţii se vor face exclusiv în varianta on-line.

 

Modalitate de corectare a grilelor:

- Fiecare întrebare oferă cinci variante de răspunsuri (a,b,c,d,e) din care sunt corecte una sau mai multe variante. Candidatul va opta pentru răspunsurile  corecte şi le va marca în locul corespunzator pe grilă. Marcarea se face înnegrind complet cerculeţul cu pix de culoare neagră.

- Există două categorii de intrebări: cu un singur răspuns corect (complement simpu) şi cu 2, 3 sau 4 răspunsuri corecte (complement multiplu). Întrebările complement simplu sunt evidenţiate în caietul cu întrebări cu * înaintea numărului întrebării.

- Pentru fiecare întrebare se obţine un punctaj direct proporţional cu numărul de concordanţe cu grila corectă astfel:

a) pentru întrebările complement simplu:
- pentru 5 concordanţe se acordă 1 x punctajul întrebării;
- 0 în rest.
b) pentru întrebările complement multiplu:
- marcarea a 0,1 sau 5 răspunsuri duce la anularea întrebării (punctaj 0);
- se acordă 0.2 x nr. concordanţe x punctajul întrebării.

Pentru fiecare întrebare se acordă 5 puncte.

Nota se calculează cu 2 zecimale fară rotunjire după formula:

1+ 9 x punctaj obținut/punctaj maxim.